กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

ระดับชั้น ปวช. 1-2 และ ปวส. 1 (ค่าลงทะเบียนเรียน 500 บาท)

  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า >> กำหนดลงทะเบียนวันที่ 18 กันยายน 2566
  • สาขาวิชาช่างยนต์,เทคนิคเครื่องกล >> กำหนดลงทะเบียนวันที่ 19 กันยายน 2566
  • สาขาวิชาการบัญชี,การตลาด >> กำหนดลงทะเบียนวันที่ 20 กันยายน 2566
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, IT >> กำหนดลงทะเบียนวันที่ 21 กันยายน 2566

ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 (ค่าลงทะเบียนเรียน 500 บาท)

  • ทุกสาขาวิชา >> 30 ตุลาคม 2566
  • ซ้ำรายวิชา,เทียบโอน,ลงเพิ่ม,ถอดถอน >> กำหนดลงทะเบียนวันที่ 30 ตุลาคม 2566 (ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าธรรมเนียมอื่นและค่าธรรมเนียมการศึกษา)

สำหรับค่าะรรมเนียมอื่น 1,200 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศ ติดต่อชำระได้ที่ “งานการเงิน” ตั้งแต่วันที่นัดชำระค่าลงทะเบียนของแต่ละสาขาวิชาเป็นต้นไป

หมายเหตุ : หมายเหตุ ให้นักเรียน-นักศึกษารับใบลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นชำระเงินด้วยตนเอง ที่ งานการเงิน ตามวันที่กำหนดของแต่ละสาขาวิชา ภายในเวลา 15.00 น. ของวันนัดชำระ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (500 บาท) ล่าช้าไม่ตรงตามวันที่กำหนดจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน (500 บาท) พร้อมค่าปรับล่าช้า วันละ 50 บาท

ตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งในการชำระเงิน และตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ที่ https://nvtc.sisacloud.com หรือ Application SISA Smart

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *