Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา ปวช.1-2 และ ปวส.1 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2566

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566